! Dôležitý oznam !

 Milí rodičia, tak ako Vy, aj my sledujeme pozorne aktuálnu situáciu. 

     Prevádzka Slniečka je PRERUŠENÁ.  

     O ďalšom vývoji Vás budeme určite informovať aj touto cestou. 

 Mgr. Zuzana Čimová, SMŠ Slniečko