Vážení rodičia a  priatelia nášho Slniečka

Materská škola a detské jasle Slniečko sa i tento rok zaregistrovala do zoznamu prijímateľov ako nezisková organizácia, ktorá môže podľa §50  zákona č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov prijímať od fyzických a právnických osôb 2% resp. 3% zaplatenej dane z príjmov.

V minulosti nám tieto financie napomohli zrealizovať niektoré z našich aktivít v rámci nášho zariadenia, na doplnkové vzdelávanie detí a mládeže vrátane organizovania telesnej výchovy a športu pre deti.

Aj vy máte možnosť prostredníctvom 2% zo svojich daní venovaných v prospech našej neziskovej organizácie podporiť nás..

ĎAKUJEME....