O našich jasličkách

Súkromné detské jasle Slniečkovo sú zariadením, ktoré poskytuje starostlivosť o deti od 1 roka do 3 rokov  veku dieťaťa.

Starostlivosť o deti je zabezpečená odborným, kvalifikovaným personálom, ktoré výchovno – opatrovateľskou činnosťou zaručujú správny duševný a telesný vývoj dieťaťa.

Vychádzame z myšlienky, že dieťa je individuálna bytosť a vnímame ho ako bytosť jedinečnú, ktorá potrebuje láskyplný záujem a preto prihliadame na jeho fyzické potreby, dušu, zdravie a talent.

Zameriavame sa na rozvoj tých činností, ktoré sú prirodzené ich veku.

Slniečkovo Holíč