Kto sme

Zriaďovateľom Slniečka je nezisková organizácia Materská škola a detské jasle Slniečko 

 

Súkromná materská škola Slniečko

Sme Súkromná materská škola Slniečko, do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva sme zaradení od 1.9.2006. Sídlime v Skalici, poskytujeme vzdelávanie a starostlivosť pre deti od 2 do 6 rokov a sme iní. Okrem toho, že plníme štandardy vyplývajúce zo Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie ISCED 0, máme v ponuke množstvo nadštandardných aktivít. Sme aktívna materská škola uchádzajúca sa o titul Zelená škola, podporujeme u detí zdravý životný štýl, rozvíjame deti celostne – hravou angličtinou, bohatým umeleckým portfóliom a športovými aktivitami. Hráme sa s angličtinou, tvoríme v keramickej dielni, plávame, lyžujeme a je toho omnoho viac.  Kontaktujte nás 

 

Detské jasle Slniečko

Naše zariadenie poskytuje starostlivosť pre deti od 1 roka a je registrované ako zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov na TTSK. Poskytujeme profesionálnu opateru, deti vzdelávame a poskytujeme im nadštandardné aktivity. Kontaktujte nás.