Zelená škola

Na Slovensku tento projekt funguje od roku 2004. Program Zelená škola (Eco-Schools) je najväčší environmentálny vzdelávací program pre deti a mládež na svete. V roku 2003 získal uznanie Environmentálneho programu OSN (UNEP) ako model vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj. Záštitu nad programom má Ministerstvo životného prostredia SR.

Slniečko je na ceste k pozitívnej zmene. V rámci projektu Zelená škola sa snažíme a budeme  snažiť Slniečko a nás všetkých meniť k lepšiemu vo vzťahu k životnému prostrediu. Budeme realizovať  dlhodobé, praktické a vzdelávacie aktivity, ktoré majú reálny pozitívny dopad na životné prostredie školy a jej okolia nielen s deťmi ale i rodičmi a každým komu nie je táto problematika ľahostajná.  Ak  sa nám táto zmena podarí staneme sa Zelenou školou, získame medzinárodný certifikát a vlajku Zelenej školy. Momentálne sme držiteľmi diplomu Na ceste k Zelenej škole.

Niektoré stanovené úlohy sme už splnili - deti vystupovali s edukatívnym divadielkom o škodlivosti odhadzovania odpadkov, workshop - začíname separovať, deti sa učia prečo a ako budeme triediť odpad a vyrobili si do tried nádoby na separovanie odpadu a túto činnosť aj realizujú. Tradíciou je v Slniečku aj Burzička kníh – dali sme prečítaným knihám šancu aby urobili radosť niekomu inému. Organizujeme brigádu na vyčistenie potoka v Skalici a čaká nás toho ešte oveľa viac J