0911 664 464 slnieckono@gmail.com

KONTAKT

Kontakt

Materská škola a detské jasle Slniečko n.o.
L.Svobodu č.1226/18
90901 Skalica

Prevádzka:

Súkromná materská škola Slniečko
Detské jasle Slniečko
Agátová č.25
90901 Skalica 

Mail: slnieckono@gmail.com

Tel: 0911 664 464

Ochrana osobných údajov: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/36084581