Mgr. Zuzana Čimová

riaditeľka Súkromnej materskej školy Slniečko

Ľubica Kulčárová

riaditeľka Detských jaslí Slniečko

Bc. Lucia Rekošová

triedna učiteľka

Vladislava Volečková

triedna učiteľka

Ivana Dojčanská

učiteľka

Mgr. Hana Bartošíková

učiteľka

Bc. Karolína Gažíková

učiteľka

Jarmila Heldesová

opatrovateľka

Katarína Országhová

učiteľka

Aneta Bolebruchová

učiteľka

Gabriela Prelecová

prevádzková pracovníčka