0911 664 464 slnieckono@gmail.com

TÍM SLNIEČKA

Mgr. Zuzana Čimová

zakladateľka, riaditeľka SMŠ Slniečko

Ľubica Kulčárová

zakladateľka

Katarína Országhová

učiteľka

Vladislava Volečková

zástupkyňa

Ivana Turicová

učiteľka

Veronika Tomíková

učiteľka

Bc.Sabína Kotvanová

učiteľka

Petra Vallová

učiteľka

Bc. Klára Vyskočová

učiteľka

Silvia Hanúsková

učiteľka

Gabriela Prelecová

prevádzková pracovníčka

Jana Korčáková

prevádzková pracovníčka